May
31

Ve dnech voleb nebude fungovat internet

Kvůli nové vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která stanoví pravidla pro nakládání s odpady v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, bude v oba dny voleb do Poslanecké sněmovny zastaven provoz na českém internetu. Jediný paragraf, který se do prováděcí normy podařilo vpašovat, má za cíl zvýšit volební účast a přivést k volbám ty, kdo…
>>>